Voorbeelden

Anamorfosen werden vroeger gebruikt in de kunst en om mensen te verbazen. Tegenwoordig zijn anamorfosen nog steeds terug te vinden in de kunst, ook het straatleven wordt er af en toe eens mee opgefleurd. Of een biermerk gebruikt het als een reclamemiddel. Anamorfosen kennen tal van toepassingen.

Julian Beever (UK)

(Julian Beever (UK))

 

Guinness

Bierglas maakt de tekst op het bierviltje leesbaar.

 

 

wegmarkering

(Bert Wikkerink)

 

 

Anamorfosen zijn niet enkel versieringen. We kunnen er ook enkele terug vinden die een nut hebben. Denk maar aan wegmarkeringen. vb: Stopletters op de grond, bushaltes, aanduidingen voor fietspaden.

Wanneer gewone letters of tekeningen op de grond zouden aangebracht zijn, zou dit van op afstand niet goed zichtbaar zijn. De oplossing: een anamorfose gebruiken.