Wat zijn stereogrammen?

Een illusie kan ontstaan doordat we zien met twee ogen. Het linkeroog ziet een ander beeld dan het rechteroog, beide ogen hebben een verschillend waarnemingspunt. Deze gegevens worden door de hersenen verwerkt, en zo verkrijgen we een dieptezicht.
Handelingen uitvoeren met een oog gesloten is moeilijker dan het lijkt. Oorzaak hiervan: er is geen dieptezicht meer.

Wanneer we een driedimensionaal beeld als tekening willen, hebben we een stereogram nodig.

Een stereogram is een optische illusie die ontstaat uit een 2D-tekening of meerdere 2D-tekeningen.

Om stereogrammen te hebben moeten we foto's nemen alsof we met onze ogen kijken. Onze ogen staan zeven tot acht centimeter uit elkaar, dus zullen de twee foto’s ook getrokken moeten worden met een tussenafstand van zeven tot acht centimeter.

 

Stereocard: een foto van wat het linkeroog ziet en een van wat het rechteroog ziet.

We hebben dus twee foto's nodig om 3D te kunnen zien.

 

 

Maken doen we als volgt:

 

 

 • 2 gelijke fototoestellen
  • Plaats de toestellen zodanig dat de afstand tussen de 2 lenzen ongeveer 7cm bedraagt.
  • Druk beide toestellen gelijktijdig af.
  • Onthou goed welk links en welk rechts is.


 • 1 fototoestel
  • Plaats het toestel tegen de richel en druk af.
  • Verschuif het toestel voorzichtig en zorg voor een verschil van 7cm tussen de oorspronkelijke lenspositie en de nieuwe.
  • Druk af en noteer welke foto links en welke foto rechts is.